ABA VELA Fleet
         ACI marina: mul DPOSEBNE PONUDE
sailing charter croatia    Booking before
       31.01.2019.     -15%
sailing charter croatia    For 2 weeks       -5%
sailing charter croatia    For 3 weeks     -10%
sailing charter croatia    Repeated client  -5%


            drugi popusti

PREUZMITE

sailing charter   cjenik PDF Price list

sailing charter   info baze PDF Price list

sailing charter   brošuru PDF Price list

sailing charter   check-in listu PDF Price list


 


Sail Croatia
 
Mala zemlja
za veliki odmor

 

tumbnails

 

UGOVOR


1.PLAĆANJE:

Korisnik se obvezuje uplatiti iznos najma jahte prema terminima i iznosima upisanim na ovom ugovoru. Uplata će se izvršiti bankovnim nalogom ili gotovinom. ABA VELA zadržava pravo otkaza najma ako potpisan ugovor i prva uplata nije stigla unutar 10 dana. Korisnik se obvezuje dostaviti najmodavcu popis svih članova posade sa imenima i prezimenima, brojem putovnice, državljanstvo, datumom i mjestom rođenja, kao i fotokopije sa brojevima skiperske i radio dozvole, najkasnije jedan tjedan prije početka najma.

2. NAJAMNINA:

Najamnina sadrži pristojbu za plovilo i njegovo korištenje. U najamninu nisu uključeni troškovi goriva tijekom najma. Plovilo se predaje korisniku u ispravnom stanju, čisto i s punim tankovima goriva i vode, plinom za kuhanje, posteljinom i ručnicima za sve članove posade, te ga je u istom stanju potrebno i vratiti.

3. PRIMOPREDAJA PLOVILA:

ABA VELA se obvezuje da će predati ispravno i čisto plovilo na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme. Ukoliko ABA VELA iz bilo kojeg razloga ne stavi na raspolaganje korisniku ugovoreno plovilo u ugovoreno vrijeme, tada mora u roku od 24 sata staviti na raspolaganje zamjensko plovilo sličnih ili boljih karakteristika na ugovorenom mjestu. U slučaju da se prekorači taj rok korisnik ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat punog iznosa najamnine. U slučaju kada korisnik za vrijeme trajanja najma nije u mogućnosti koristiti plovilo zbog njegove neispravnosti, za svaka 24 sata ima pravo na povrat iznosa dnevnog najma. Bilo koje drugo pravo na odštetu je isključeno.
Korisnik je dužan prilikom primopredaje plovila utvrditi da li je plovilo u ispravnom stanju i ima li svu opremu navedenu u check-in listi. Eventualni prigovori podnose se prilikom primopredaje te se moraju napisati na check-in listi, nedostaci koji nisu utvrđeni prilikom primopredaje ne daju pravo korisniku na sniženje najamnine. Korisnik se obvezuje vratiti plovilo na ugovorenom mjestu i ugovoreno vrijeme. Ukoliko zakasni s vraćanjem plovila ili ga vrati na drugom mjestu, korisnik jamči da će za kašnjenje do tri sata platiti iznos dnevnog najma, a za kašnjenje preko tri sata platiti trostruku dnevnu najamninu, s dodatnim troškovima koji su nastali za ABA VELU zbog kašnjenja vraćanja plovila. Zakašnjenje može biti opravdano samo u slučaju više sile, o čemu korisnik mora odmah obavijestiti ABA VELU.


4. KAUCIJA-DEPOZIT:

Prije primopredaje plovila korisnik mora u uredu ABA VELE položiti kauciju u gotovini ili slipovima VISA, AMEX, MASTER ili DINERS kreditne kartice u iznosu od 1.000 eura (za brod do 40 stopa) ili 1.500 eura (za brod preko 40 stopa). Kaucija se vraća u potpunom iznosu nakon check-outa, ako se ustanovi da je korisnik vratio neoštećeno i čisto plovilo s punim tankovima goriva, u dogovoreno vrijeme i na dogovoreno mjesto.

5. OSIGURANJE:

Policom osiguranja plovilo registrirano za čarter je osigurano – puni kasko, kojim su pokriveni svi rizici i štete, uključujući osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika plovila, iznad iznosa kaucije sve do pune vrijednosti plovila. Polica pokriva, obavezno osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja te obavezno osiguranje za štete nanesene trećim osobama. Osobna imovina posade nije osigurana. Štete koje nisu odmah prijavljene najbližoj Lučkoj kapetaniji i ABA VELI, nisu naplative od osiguranja i za njih odgovara korisnik osobno.

6. ODGOVORNOST I OBVEZE KORISNIKA:

Korisnik je odgovoran platiti sve materijalne i pravne troškove za slučaj kada zbog njegove greške ili nemara ABA VELA postane odgovorna trećim osobama. Korisnik odgovara za slučaj oduzimanja plovila od strane državnih organa zbog obavljanja nedozvoljenih radnji (npr. komercijalnog ribarenja, vađenja antikviteta s morskog dna i sl.) o čemu mora odmah obavijestiti ABA VELU. Svaku havariju s drugim brodom ili kopnom te eventualnu krađu broda ili njegove opreme korisnik je dužan odmah prijaviti najbližoj Lučkoj kapetaniji ili policijskoj postaji te zatražiti kopiju izvještaja, te o tome obavijestiti ABA VELU. Štetu nastalu na plovilu ili njegovoj opremi snosi korisnik. Korisnik je obavezan kontrolirati nivo ulja motora tijekom najma te snosi trošak za eventualnu štetu na motoru zbog nedostatka ulja. Podvodni dio broda će se pregledati na kraju najma te korisnik snosi odgovornost za nastalu štetu. Korisnik se obavezuje ploviti u granicama hrvatskog teritorijalnog mora. Za plovidbu u druge zemlja ABA VELA će na zahtjev pribaviti potrebnu dozvolu. Korisnik se obavezuje da ima važeće dozvole za upravljanje plovilom, odnosno da će plovilom upravljati član posade koji ima takva odobrenja. Korisnik se obavezuje da neće posuđivati niti davati na upotrebu brod osobi koja nije upisana u popis posade, te da neće sudjelovati u regatama bez znanja ABA VELE, koristiti plovilo u komercijalne svrhe te ploviti u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

7. ODUSTAJANJE OD NAJMA:

Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne može započeti s najmom plovila, slobodan je pronaći osobu koja preuzima njegova prava i obveze, uz prethodni pristanak najmodavca.
Ukoliko korisnik ne pronađe zamjenu, najmodavac zadržava:
- 30% najamnine za odustajanje dva mjeseca prije početka najma
- 50% najamnine za odustajanje jedan mjesec prije početka najma
- 100% najamnine za odustajanje unutar 30 dana prije početka najma.


8. REKLAMACIJE:

ABA VELA prihvaća samo one reklamacije koje su podnesene u pismenom obliku i to prilikom vraćanja plovila, te su potpisane osobno od strane korisnika.

9. NADLEŽNOST:

U slučaju nesporazuma ili spora težit će se mirnom i sporazumnom rješenju. Ukoliko se isto ne riješi na navedeni način, za isto je nadležan sud u Splitu.